Sağlık personeline üst öğrenim sayılan bölümler
Sağlık Bakanlığı'ndan Torba Yasa Genelgesi
Hastanelere Sağlık Bakım Hizmetleri Birimi Kurulacak
112 Sağlık Personeli Mağdur Edilmemeli
Bu haber 19 Temmuz 2012, Perşembe 12:03 tarihinde eklendi.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Sağlık Personelinin Sağlık Mazereti Tayini Nasıl Yapılır ?

Sağlık Personelinin Sağlık Mazereti Tayini Nasıl Yapılır ?
Sağlık Bakanlığı’nda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesine göre yani kadrolu pozisyonlarda görev yapan sağlık personelinin sağlık mazereti tayini hangi usul ve esaslara göre yapılmaktadır?
Sağlık Bakanlığı personeli olup sağlık mazeretini belgelendirenlerin talebi halinde personel farklı hizmet bölgelerine tayin edilir.

 

Sağlık Bakanlığı’nda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesine göre yani kadrolu pozisyonlarda görev yapan sağlık personelinin sağlık mazereti tayini hangi usul ve esaslara göre yapılmaktadır?

 

Öncelikle Sağlık Bakanlığında tüm atama ve nakil işlemleri Resmi Gazetenin 08.06.2004 tarihli ve 25486 sayılı Atama ve Nakil Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Sağlık mazeretine dayalı tayinler ise yine aynı yönetmeliğin 19.maddesine göre yapılmaktadır.

 

Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu 1. derece yakınlarının sağlık durumunun görev yaptığı yerde tehlikeye girdiğini beyan eden sağlık personeli, Bakanlıktan sağlık mazeretine dayalı atama nakil talebinde bulunabilirler. Sağlık durumu mazeretine göre tayin talebinde bulunun sağlık personeli aşağıda belirteceğimiz usul ve esaslara göre gerekli evraklarla birlikte başvurusunu il sağlık müdürlüklerine yapar. Mazerete dayalı atamalar Bakanlıkça il emrine yapılır. Valilikçe bu personel, mazeretin niteliği de göz önünde bulundurularak personel dağılım cetveline göre karşılama düzeyi en düşük hizmet biriminden başlamak üzere ve hizmet puanı önceliğine göre yerleştirilir. Münhal kadrosu bulunmayan hizmet birimi veya ile atama yapılamaz. Mazeret durumu haksız bir kazanıma neden olamaz.

 

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine göre, eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde, kıdemli personele öncelik tanınarak, her iki eş için de D veya C bölge hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğinin sağlanması esastır.

 

Sağlık Mazereti Nedeniyle Atamada İzlenecek Yol

Sağlık Bakanlığı’nda görevli sağlık personelinin kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğini, eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına öncelikli olarak atanırlar.

 

Başvuru sahibi, sağlık kurulu raporunda yer alan teşhis ve tedavi imkânları ile sağlığını olumsuz etkileyen nedenlere göre, Bakanlıkça oluşturulan komisyonun sırasıyla D ve C bölge hizmet grubunda belirleyeceği illerden birine, personel ihtiyacı, kadro imkânları göz önüne alınarak Bakanlık tarafından atanır. Eğer hastalığın tedavisi veya sağlığının olumsuz etkilenmemesi D ve C grubu illerde mümkün değilse önce B grubu iller, daha sonra A grubu iller değerlendirmeye alınır.

 

Sağlık Bakanlığında kurulan Komisyon, gerekli durumlarda bu raporların başka eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir.

 

Sağlık Mazeretine Dayalı Tayinlerde İstenen Belgeler

1-      Sağlık mazeretini bildirir dilekçe

2-      Sağlık kurulu raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinin bulunduğu ilin Valiliğinden sevkini eğitim ve araştırma hastanesi yaptırıp sağlık kurulu raporu almak)

3-      Nüfus kayıt örneği

4-      İkametgâh ilmühaberi

5-      Sağlık Mazeretine Dayalı Atama Nakil Talep Formu

Kaynak: Sağlık Personeli Platformu

Yazdır Paylaş

Bu haberin tüm hakları Parlar Ldt.Şti'ye aittir''www.saglikpersonelininsesi.com''biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

Diğer Haberler

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

E-mail adresinizi giriniz:

İl ve Halk Sağlığı Müdürlükleri Birleşmeli mi?
EVET
HAYIR
KESİNLİKLE BİRLEŞMELİ
FİKRİM YOK

Yandex.Metrica
https://www.google.com.tr/