Üniversite Hastanesine 4/B Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı

18 Mayıs 2015 Pazartesi, 21:43
0e71befc9c.jpgEge Üniversitesi tıp fakültesi hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre çalıştırılmak üzere sözleşmeli sağlık personel alınacaktır.

 


Ege Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı


T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ’NE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR


 


Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere (giderleri Özel Bütçe gelirlerinden karşılanacaktır) KPSS (B) grubu puan ; sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için aşağıda belirtilen boş sözleşmeli personel pozisyonunun yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın puan sırasına göre sözleşmeli personel alınacaktır.


 


Unvanı Adeti Aranan Nitelikler

 


Hemşire 68 4 yıllık Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Fakültesi Mezunu olmak


 


Genel Şartlar


a) Türk vatandaşı olmak,


b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,


c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,


d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak, .


e) Lisans mezunları için 2012 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP3,


f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. g) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması

 


İstenilen Belgeler


1- Dilekçe Örneği


Ek-1 Sağlık beyanı


Ek-2 Askerlik beyanı


Ek-3 Mal Bildirim Formu


Ek-4 Adli Sicil Kaydı beyanı

 


2-2 adet fotoğraf isteklilerin; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) http://www.ege.edu.tr adresinde bulunan örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

 


İşe alınmaya hak kazananların isimleri, 2 iş günü içinde http://www.egaedu.tr adresinde ilan edilecektir.

 


Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunduğu http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.


 


Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, j atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu i bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.


 


Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 ; sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

 


Detaylı Bilgi İçin: Ege Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR Telefon: 0-232-311 2142-311 4220

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yandex.Metrica
Devamını oku:
devleti_zarara_ugratan_hastaneye_operasyon_h42751.jpg
Devleti zarara uğratan hastaneye operasyon !

Kapat